Neidio i'r prif gynnwys

Hidlenni

Yn dangos 1 - 16 o 86 o ganlyniadau
 • Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd ORP 2.2

  Darparwyd 29 o gartrefi o dan ORP 2.2 gan Gymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, gan osod inswleiddio waliau allanol, ffenestri gwydr triphlyd, drysau allanol newydd, toeau newydd, storio PV a batri (gan gynnwys IES) ac inswleiddio llofft.

  Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd ORP 2.2
 • Cymdeithas Tai Bro Myrddin ORP 2.2 gan Gyngor Sir Caerfyrddin

  33 eiddo a ddarperir o dan ORP 2.2, gyda chymysgedd o dai a byngalos wedi'u gwresogi gan drydan yn bennaf.

  Cymdeithas Tai Bro Myrddin ORP 2.2 gan Gyngor Sir Caerfyrddin
 • Cymdeithas Tai Aelwyd ORP 2.2

  23 o gartrefi a ddarperir o dan ORP 2.2.

  Cymdeithas Tai Aelwyd ORP 2.2
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ORP 2.2

  Dau gynllun ôl-osod a ddarperir o dan ORP 2.2: adnewyddu ac ôl-ffitio 12 eiddo gwag a 2 gynllun tai gwarchod.

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ORP 2.2
 • Cymdeithas Tai Taf ORP 2.2

  20 o gartrefi yn rhoi tenantiaid wrth galon datgarboneiddio.

  Cymdeithas Tai Taf ORP 2.2
 • Linc Cymru ORP 2.2

  344 o gartrefi a ddarperir gan United Welsh and the South East Wales Climate Collective

  Linc Cymru ORP 2.2
 • Cyngor Sir y Fflint ORP 2.2

  Darparwyd 196 o gartrefi gan Gyngor Sir y Fflint o dan ORP 2.2. Ar ôl sefydlu'r llinell sylfaen bresennol trwy ddata IES, bydd cyfres o fesurau pwrpasol ac arloesol yn cael eu gweithredu a'u monitro yn seiliedig ar deipoleg stoc.

  Cyngor Sir y Fflint ORP 2.2
 • Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 3)

  17 cartref: Mae gwaith adnewyddu yn cynnwys toeau newydd, Solar PV a batri, codiad EWI a lloriau pren wedi'u hinswleiddio. Mae gan yr eiddo hyn synwyryddion sy'n monitro perfformiad yr adeilad.

   

  Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 3)
 • Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 2)

  40 o gartrefi gyda sgoriau EPC gwael: Bydd y prosiect yn cynnig system wresogi ardal i drigolion y pentref.

  Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 2)
 • Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 1)

  10 cartref gan ddefnyddio dull ffabrig yn gyntaf ar gyfer oddi ar grid nwy, sy'n anodd eu trin tai gwarchod. Mae mesurau ynni yn cynnwys EWI, thermol solar, PV a storio batri.

  Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ORP 2.2 (Prosiect 1)
 • Clwyd Alynn ORP 2.2

  Darparwyd 152 o gartrefi o dan ORP 2.2, gyda sgoriau EPC gwael: defnyddio systemau ynni deallus a dull ffabrig yn gyntaf.

  Clwyd Alynn ORP 2.2
 • Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.2 (Prosiect 3)

  Uwchraddio 50 o gartrefi i systemau gwresogi hybrid.

  Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.2 (Prosiect 3)
 • Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.1 (Prosiect 2)

  Prosiect byw â chymorth cartref 8 a fydd yn darparu tai carbon isel, cost isel i bobl agored i niwed sy'n rhannu neu'n byw'n annibynnol.

  Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.1 (Prosiect 2)
 • Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.2 (Prosiect 1)

  32 o gartrefi dan ORP 2.2

  Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ORP 2.2 (Prosiect 1)
 • Barcud ORP 2.2 (Prosiect 2)

  23 o gartrefi o dan ORP 2.2, gan ddarparu inswleiddio waliau allanol, disodli unedau ffenestri gwael a gwresogyddion storio a gosod paneli solar PV.

  Barcud ORP 2.2 (Prosiect 2)
 • Barcud ORP 2.2 (Prosiect 1)

  7 cartref a ddarperir o dan ORP 2.2, gan fynd i'r afael â chynhesrwydd fforddiadwy a datgarboneiddio trwy wella perfformiad thermol.

  Barcud ORP 2.2 (Prosiect 1)