Neidio i'r prif gynnwys

Mae Hwb Carbon Di-garbon Cymru yn cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru fel asiantaeth Cymru gyfan i helpu datblygwyr, landlordiaid cymdeithasol preswyl, cymdeithasau tai a pherchnogion i leihau faint o ynni a charbon wrth adeiladu a rhedeg cartrefi.

Bydd cenhadaeth Hwb yn cael ei chyflwyno'n raddol dros 3 blynedd gychwynnol i gefnogi Landlordiaid Cymdeithasol ac Awdurdodau Lleol i ddefnyddio technolegau a dylunio carbon sero net yn eu cartrefi newydd a'u cartrefi presennol. Bydd yn ceisio cydlynu a dysgu gan brosiectau a mentrau arloesol presennol ledled y DU i ddarparu cyngor blaengar, a dod yn bwynt canolog ar gyfer gwybodaeth am ddylunio, adeiladu a pherfformiad tai sero net yng Nghymru. Mewn amser, bydd yr Hwb yn ceisio ehangu ei gefnogaeth i adeiladwyr tai preifat a landlordiaid sydd am symud tuag at gartrefi di-garbon net.

Mae'r Hwb yn cael ei ariannu drwy Lywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth grŵp llywio sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, ClwydAlyn, CHC Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ddinbych, Tai Pobl, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru.

 

Y partneriaid cyflenwi Hwb yw:

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Cynghrair Cartrefi Da, Trustmark a Sero.