Neidio i'r prif gynnwys
Yn dangos 1 - 5 o 5 canlyniadau
 • Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 3 – Nodiadau Sesiwn Breakout

  Digwyddiad Lansio Hwb 24 Ebrill 2024 – Nodiadau Sesiwn Breakout

  Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 3 – Nodiadau Sesiwn Breakout
 • Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 2 – Cyflwyniadau'r Astudiaethau Achos

  Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 2 – Cyflwyniadau'r Astudiaethau Achos
 • Digwyddiad Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 1 – y lansiad

  Ar 24 Ebrill yn Y Pavillion yn Llandrindod lansiwyd Hwb Carbon Sero Cymru. 

  Roedd 110 o gynrychiolwyr yn bresennol gyda thîm Hwb Di-garbon a chynrychiolwyr o grŵp llywio Hwb. 

  Cadeirydd y diwrnod oedd Elfed Roberts o Grŵp Tai Pobl sydd hefyd yn aelod o grŵp llywio Hwb. 

  Dechreuodd y digwyddiad gyda chyfeiriad fideo gan Julie James AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, y mae'r trawsgrifiad ar ei gyfer yma (hyperlink). 

  Yna rhoddwyd nifer o gyflwyniadau, y cyntaf yn cyflwyno'r Hwb (llithren yma) ac yna 3 Astudiaethau Achos o'r Rhaglen Tai Arloesol a'r Rhaglen Ôl-ffitio Optimeiddiedig (llithrennau yma). Ar ôl cinio cyflwynwyd Grwpiau Cynghori'r Diwydiant i'r cynrychiolwyr gan eu cadeiryddion/aelod arweiniol (llithren yma). 

  Ar ôl cinio cynhaliwyd 4 sesiwn ar thema 4 Grŵp Cynghori'r Diwydiant (IAG) y mae'r Hwb wedi'u creu: 

  • Cyllid ac Arloesi (nodiadau yma) 
  • Hyfforddiant a Sgiliau (nodiadau yma) 
  • Cadwyn Gyflenwi (nodiadau yma) 
  • Polisi (nodiadau yma) 

  Bydd y nodiadau o'r dadansoddiadau IAG yn cael eu trafod gan yr IAGs ffurfiol pan fyddant yn cyfarfod nesaf. 

  Daeth y digwyddiad i ben tua 4pm. 

  Mae'r adborth gan gynrychiolwyr wedi bod yn ardderchog a diolchwn i bawb a helpodd i greu digwyddiad meddylgar a boddhaol, yn arbennig, Elfed Roberts, Julie James MS, Steve Fanning, Tom Boome, Graham Sumsion a Cat Griffiths Williams a Thîm Hwb. 

  Digwyddiad Lansio Hwb Carbon Di-garbon Cymru Rhan 1 – y lansiad
 • Post Prawf

  Post Prawf
 • Fersiwn 1 lansio

  Fersiwn 1 lansio