Neidio i'r prif gynnwys

Y themâu yw:

  • Cyllid ac Arloesi
  • Y gadwyn gyflenwi
  • Hyfforddiant a Sgiliau

Bydd y Fforwm Polisi yn cynnwys cynrychiolwyr o'r 3 grŵp IAG ynghyd ag arweinwyr y sector gwahoddedig.

 

Cyllid ac Arloesi IAG (Ysgrifenyddiaeth – WZCH)

Mae'r IAG Cyllid ac Arloesi wedi'i ffurfio ac mae ganddo ei dudalen ei hun sy'n manylu ar yr aelodau sy'n eistedd ar y grŵp.

 

Hyfforddiant a Sgiliau IAG (Ysgrifenyddiaeth – WZCH)

Mae'r IAG Hyfforddiant a Sgiliau wedi'i ffurfio ac mae ganddo ei dudalen ei hun sy'n manylu ar yr aelodau sy'n eistedd ar y grŵp.

 

Cadwyn Gyflenwi (Ysgrifenyddiaeth – CE Cymru)

Aelodau i'w cyhoeddi

 

Fforwm Polisi (Ysgrifenyddiaeth – WZCH)

Aelodau i'w cyhoeddi