Neidio i'r prif gynnwys

Hyfforddiant a Sgiliau IAG

Ysgrifenyddiaeth gan Hwb Carbon Di-garbon Cymru

Menna Lewis – Hwb Carbon Di-garbon Cymru

Ben Whittle – Hwb Carbon Sero Cymru

Julian Brooks – Hwb Carbon Sero Cymru

Malcolm Davies – Llywodraeth Cymru

Catherine Bullough – Ffederasiwn Adeiladu Tai

Rhodri Williams – Ffederasiwn Adeiladu Tai

Oonagh Gavin – Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot

Lisa Thomas – Coelgau Cymru

Tracey Jones – Tîm Sgiliau Llywodraeth Cymru

Gareth Williams – Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu

Bethan Proctor – CHC Cymru

Matthew Dicks – CIH Cymru

Stuart Rattray – Cymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu

Wyn Pritchard- Ymgynghorydd Arweiniol mewn Sgiliau Sero Net

Alex Eslor – Cymhwyster Cymru

Sian Lloyd Roberts – Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Rhanbarth y Gogledd

David Price – Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Canolbarth Cymru

Jane Lewis – Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, rhanbarth y Gorllewin

Richard Tobutt – Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Caerdydd

Sophie Douglas – Cymdeithas Addysg Uwch Prifysgolion Cymru yng Nghymru

Andrew Eldred – Cymdeithas Contractwyr Trydanol