Neidio i'r prif gynnwys

Lle: Gwesty Leonardo Caerdydd, 1 Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3DN
Pryd: Dydd Iau 15 Chwefror 2024
Amser: 9:30 – 13:00

  • Pynciau trafod:
  • - Cyllid ORP
  • - PAS 2035
  • - Cyllid a Llety'r Dyfodol
  • –Lwyddiannau
  • - Cadwyni Cyflenwi a Sgiliau
  • –Caffael
  • – Trosolwg o TrustMark ochr yn ochr â Hwb Sero Net Cymru
  • - PAS 2030 Ardystio a gofyniad hyfforddiant gorfodol i fodloni'r safonau hyn.

Digwyddiad Ford Gron LivGreen Cymru